FINANČNÍ PRŮVODCE - Posílení odborných kompetencí sociálních pracovníků pracujících s osobami s duševním onemocněním v aktuálních tématech finanční a občanskoprávní gramotnosti (CZ.1.04/3.1.03/D5.00030)

 

POZOR - DLE AKTUÁLNÍHO VÝKLADU MPSV SE NA KURZY MOHOU HLÁSIT POUZE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI (dokazovat se bude při případné kontrole pracovní smlouvou s pracovním zařazením) REGISTROVANÝCH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KTEŘÍ MAJÍ V CÍLOVÉ SKUPINĚ VÝSLOVNĚ UVEDENU SKUPINU OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM.

Cíl projektu – čemu chceme napomoci?

Naším cílem je přispět k podpoře kvality sociálních služeb poskytovaných osobám s chronickým duševním onemocněním, a to především v oblastech:

  • včasná identifikace a předcházení problémům klientů spojených s rizikovým chováním při nakládání s finančními prostředky či uzavírání smluvních vztahů
  • kompetentní a kvalifikované poradenství v situacích, kdy klienti nezvládají hradit své dluhy, stali se obětí podvodného jednání, neumí hospodařit s finančními prostředky, nezvládají situace běžného života a tím se dostávají do problémů

Jak toho chceme dosáhnout?

  • především prostřednictvím vzdělávání sociálních pracovníků, kteří pracují s klienty s duševním onemocněním. Nabízíme akreditované kurzy zaměřené na problematiku prevence předlužení, řešení problémů zadlužených klientů a poradenství a pomoc v běžných občanskoprávních sporech. Kurzy přednáší odborníci s dlouholetou praxí v poradně pro dlužníky. Více informací viz Kurzy.
  • individuální podporou absolventů akreditovaných kurzů formou mentoringu. Nabízíme individuální konzultace a podporu v nalezení řešení konkrétních případů klientů organizace, kteří mají problémy s hospodařením, dluhy či jinými finančními či občanskoprávními záležitostmi. Více informací viz Mentoring.
  • přípravou publikace, kde budou zpracovány typické kazuistiky s postupem řešení, které nejčastěji se svými klienty řeší poskytovatelé sociálních služeb osobám s duševním onemocněním. Vice informací viz Odkazy.

Pro koho je projekt určen?

Aktivit projektu se mohou zúčastnit sociální pracovníci (v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – nutno doložit pracovní smlouvou) registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním.

Projekt není určen pro organizace, které poskytují sociální služby na území hl. m. Prahy.        

 

Nabídka kurzů

Průvodce rodinnými financemi a smlouvami

Průvodce rodinnými financemi a smlouvami

Přihlásit se

 
Pomocník při procesu vymáhání pohledávek

Pomocník při procesu vymáhání pohledávek

Přihlásit se

 
Poradce při řešení problému předlužení

Poradce při řešení problému předlužení

Přihlásit se

 

 

Termín realizace: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2015

Realizátor: Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice

Kontaktní osoba: Mgr. Aleš Kalina – manažer projektu
                           Dům techniky Pardubice spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
                           739 284 308,  467 027 013
                           kalina@dtpce.cz, www.dtpce.cz, skype: kalina.dtpce1